dostać baty


dostać baty
1) Zostać zbitym, zwłaszcza za karę
Eng. To be beaten up, especially as a punishment
2) Zostać ukaranym
Eng. To be punished

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • baty — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. batytów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kara fizyczna (bicie) lub psychiczna : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dostać od kogoś baty. Zasłużyć na solidne baty. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bat — I m IV, D. a, C. owi, Ms. bacie; lm M. y 1. «rzemień lub sznur na pręcie używany do popędzania zwierząt; także narzędzie kary» Bat z bawolej skóry. Klaśnięcie (z) bata. Uderzenie batem a. bata. Poganiać bydło batem. Zaciąć, podciąć konia batem.… …   Słownik języka polskiego

  • cięgi — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. cięgigów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} bicie, chłosta; lanie, baty : {{/stl 7}}{{stl 10}}Dostać, zebrać cięgi. Dać, spuścić komuś cięgi. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cięgi — blp, D. cięgigów pot. «chłosta, bicie, lanie, baty» Brać, dostać, oberwać, zbierać cięgi. Dać, sprawić, spuścić komuś cięgi. przen. «ciosy moralne, niepowodzenia życiowe; klęska, porażka» Znosić cięgi losu. Życie dało mu cięgi …   Słownik języka polskiego

  • knot — m IV, D. a, Ms. knocie; lm M. y 1. «skręcona gruba nić, nasycona woskiem, paląca się w świecy lub taśma bawełniana w lampie olejnej albo naftowej» Podkręcić, przykręcić knot w lampie. Knot kopci, pali się, skwierczy, dymi. ◊ pot. Brać, dostać,… …   Słownik języka polskiego

  • wał — m IV, D. u, Ms. wale; lm M. y 1. «podłużne usypisko z ziemi, kamieni itp., powstałe na skutek działania sił przyrody lub wzniesione sztucznie, np. w celu zabezpieczenia przed powodzią, obrony przed wrogiem; nasyp, szaniec» Wał ziemny. Wał… …   Słownik języka polskiego

  • wcieranie — n I 1. rzecz. od wcierać. 2. lm D. wcieranieań pot. «lanie, baty, cięgi; także: bura, reprymenda, łajanie, nagana» Dostać wcieranie …   Słownik języka polskiego

  • wziąć — dk Xc, wezmę, weźmiesz, weź, wziął, wzięła, wzięli, wzięty, wziąwszy 1. «ująć, chwycić, objąć (kogoś, coś) ręką, rękami lub innym narządem chwytnym (np. u zwierząt) albo narzędziem; przystosować do trzymania, niesienia» Wziąć książkę, zeszyt,… …   Słownik języka polskiego

  • poobrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, poobrywaćam, poobrywaća, poobrywaćają, poobrywaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} oberwać wiele czegoś, z wielu stron, kolejno : {{/stl 7}}{{stl 10}}Poobrywać owoce z drzew.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień